iZafe fortsätter internationalisera verksamheten genom avtal med två nya partners i Europa

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och hälsoteknik meddelar att man tecknat partneravtal med en finsk och en tysk aktör. iZafes nya partner i Finland är ett bolag som säljer och marknadsför trygghetsskapande produkter till kommuner och stora vårdbolag. Det andra avtalet är tecknat med en partner i Tyskland som genom sitt breda kontaktnät inom Med Tech kommer kunna stödja iZafes fortsätta etablering i Tyskland och närliggande länder.

Läkemedelsrobotars snabba intåg inom vårdens digitaliseringsarbete skapar stora möjligheter för iZafe. Det finns ett uttalat behov av digitala lösningar som vänder sig både mot patienter, anhöriga och vårdpersonal. Dosell skapar trygghet för alla intressenter genom att leverera rätt läkemedel, i rätt tid och till rätt person samt genom att intaget av en kombination av olika läkemedel är trygg och säker. Tillsammans med en rad applikationer fungerar Dosell som hemmets digitala hälsoterminal vilket ger människor möjlighet att leva ett fullvärdigt liv hemma, minskar lidandet för patienter och anhöriga samt avlastar sjukvården.

”Tillsammans med våra nya partners har vi alla förutsättningar att fortsätta vår expansiva satsning med att etablera Dosell på flera marknader och fortsätta leverera ett starkt erbjudande som skapar kund- och samhällsnytta. Förutom den svenska marknaden bearbetar vi idag den norska, finska, italienska och tyska marknaden, och ser vidare stor potential i Europa och globalt under kommande år”, säger Anders Segerström, VD iZafe.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm