iZafe välkomnar regeringens satsning på digitaliserad medicinering

Stockholm, Sverige och Oslo, Norge – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering kommenterar regeringens satsning på att tillskjuta 430 miljoner kronor under 2020 för att stärka vården och äldreomsorgen digitalt, där satsningen inom äldreomsorgen bland annat innebär att implementera digitala lösningar för att göra läkemedelsintagen tryggare.

Nyheten som kommunicerades den 6 februari 2020 och är ett led i den strategi som Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antog 2016 med målet att Sverige år 2025 ska vara världsledande på e-hälsa.

”Att regeringen genomför den hittills största satsningen på e-hälsa är mycket goda nyheter för folkhälsan. Digitala verktyg kan bidra till ökad trygghet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. Genom att digitalisera äldreomsorgen med till exempel läkemedelsrobotar och medicinpåminnare kan många människor bo kvar hemma längre och leva ett friare liv. Dessutom kan olyckor och vårdskador orsakade av felmedicinering undvikas och lidandet minska. Att digitalisera vården innebär att våra gemensamma resurser används på ett smartare sätt, men också att vi kan öka säkerheten inom hälso-och sjukvården”, kommenterar Anders Segerström, VD, iZafe Group AB.

Med anledning av regeringens satsning lyfter iZafe fram sin ledande position med den svenskutvecklade, patenterade läkemedelsroboten Dosell som ökar läkemedelssäkerheten och följsamheten i läkemedelshanteringen. Med en stadigt ökande och åldrande befolkning, som har en allt längre läkemedelslista och höga krav på användarvänlig teknologi, måste vården ta tills sig lösningar som Dosell för att klara målen med satsningen. iZafe har börjat leverera ut Dosell till 25 svenska kommuner som hittills beställt produkten och leveranserna fortsätter kontinuerligt. Därutöver finns partneravtal och påbörjade pilotprojekt med ledande vårdaktörer och återförsäljare i Norge, Finland, Italien och Tyskland.

Lund är en av de svenska kommuner som framgångsrikt kommit igång med Dosell. Nicole Knutsson, distriktssköterska och projektledare för välfärdsteknologi, kommenterar nuläget:

”Dosell är ett fantastiskt hjälpmedel för de patienter som behöver öka följsamheten till medicineringen eller själva vill sköta sin medicinering. Genom att implementera Dosell i kommuner kan patienter som har dosmedicin fortsätta leva ett självständigt och tryggt liv, utan att vara beroende av eller begränsade till hemtjänst. Dosell avlastar vårdpersonalen genom att minska stressen kring schemaläggningen av hembesöken eftersom besöken som endast består av att överlämna läkemedel istället kan läggas på mer kvalitativa hembesök. Den satsning som regeringen nu genomför är helt rätt i tiden och välbehövlig för att hälso-och sjukvården ska fortsätta hålla en hög kvalitet. Vi har framgångsrikt testat Dosell och jag ser gärna att vi har ett flertal automater ute hos patienter redan till sommaren”, säger Nicole Knutsson.

Dosell levererar rätt läkemedel via dospåsar som innebär att patienten får sin medicin i rätt dos och påminner patienten att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt. Tjänsten informerar även vårdpersonal och andra nyckelpersoner som till exempel anhöriga direkt om en dos av någon anledning inte tagits i tid. Vårdpersonal, och anhöriga kan följa upp medicineringen på distans. Roboten delar endast ut avsedd dos så att resterande doser förblir oåtkomliga. Läkemedelsrobotar minskar behovet av rutinmässiga läkemedelsrelaterade besök och förenklar planeringen av vårdpersonalens arbetsscheman. Därmed ökar kvaliteten på hembesöken.

Några av fördelarna med Dosell jämfört med andra tekniska lösningar:

  • Kostnaden för en Dosell är ca 60 procent lägre jämfört med utländska läkemedelsrobotar.
  • Attraktiva avtalsvillkor.
  • Svensk digital teknologi, design och produktion.
  • Dosell-appen integrerar läkemedelsroboten med iZafes molnbaserade lösningar.
  • Dosell är smidig, liten och lätt att transportera eller bära med sig vid resor.
  • Enkel för både patienten och ansvarig vårdpersonal att använda och installera – Dosell kräver ingen teknisk kompetens
  • Klipper upp dospåsen och förbereder medicinen till patienten.
  • Enkel att integrera med befintliga digitala system och produkter som idag används i vården.

Sammanfattningsvis är Dosell inte bara en robot som levererar rätt läkemedel till patienten, utan den fungerar även som ett nav i ett digitalt ekosystem som kopplar ihop patienter, anhöriga och vårdgivare, med försörjningen av läkemedel. Dosell skapar trygghet för alla intressenter genom att systemet ser till att rätt medicin ges i rätt dos, i rätt tid och till rätt person.

Se videoklipp för mer information om hur Dosell fungerar.

Läs mer om Vision ehälsa 2025 som Regeringen och SKR:s styrelse har tagit fram för att digitalisera hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Läs en artikel som publicerades på DiGITAL där socialminister Lena Hallengren kommenterar tillskottet.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm