Inlösen av optioner ger 3,6 MSEK

Den 1 juni stängde optionerna TO3B*. Hittills har det inkommit teckningssedlar på totalt 1 452 028 B-aktier, vilket ger ett tillskott på 3 630 070 SEK. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i MediRätt att uppgå till 9 072 028 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 9 072 028 SEK.

*Optionsprogrammet TO3B för styrelse och nyckelpersoner innefattade 3 000 000 optioner till lösenpris 2,50 SEK och löpte till och med 1 juni 2015.

Stockholm 2015-06-03

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.

Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)

I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)

Nybrogatan 3

114 34 Stockholm

Tel 08-765 66 33

E-post:

www.mediratt.com (http://www.episurf.com)

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm