Lanseringen av Dosell Konsument i Italien

iZafe Group AB (publ.) (”iZafe” eller ”Bolaget”) meddelar att lanseringen av Dosell Konsument som slutprodukt till vårdtjänsten Sempli Farma påbörjas. Redan idag har 25 apotek i Italien anslutit sig till tjänsten och marknadsför den löpande – men Sempli Farma har högre ambitioner och är optimistiska till att involvera minst 150 italienska apotek i den första fasen av kommersialiseringen.

Samtliga patienter som redan är anslutna till Sempli Farma genom de 25 befintliga apoteken kommer vid årsskiftet att erbjudas Dosell, och Bolaget ser således med optimism på möjligheten att påbörja försäljning till italienska slutanvändare efter årsskiftet.

”Den kommande lanseringen av konsumentversionen i Sverige har gett oss värdefulla insikter för att planera för ett lyckat genombrott även i Italien. Våra förväntningar på den italienska marknaden är stora inför 2022. Vad som är mycket positivt är att Dosell kommer kunna dra nytta av skattelättnader vid inköp av digitala system i Italien. Detta bäddar för en snabb och skalbar kommersialisering i Italien parallellt med Sverige.” säger Anders Segerström, VD för iZafe Group.

iZafe har förberett robotar inför flera pilotprojekt med Dosell i Italien. Efter ett par månaders användning kommer Sempli Farma samla in intervjuer och referensvideos som ska användas som kommunikationsverktyg och göras tillgängliga inom försäljningsnätverket.

”Marknaden har tagit emot lanseringen av Sempli Farma väl och vår marknadsföringskampanj, där läkemedelsroboten Dosell presenteras som slutkomponent, har haft en mycket bra effekt. Dosell är unik på marknaden och färdigställer vårt utbud av tjänster för att öka följsamhet. Under de senaste nio månaderna har vi blivit kontaktade av alla de stora aktörerna inom vårdsektorn (apotekskedjor och andra vårdnätverk) och vi har många pågående förhandlingar. Vi vill tro att vi har bidragit till att göra apotek och de olika intressenterna medvetna om vikten av dosförpackade läkemedel för att öka följsamhet och förstärka folkhälsan.” säger Alessandro Iadecola, VD för Remedio S.R.L och Sempli Farma.

Under första kvartalet 2022 kommer Sempli Farma inleda integrerad försäljning och kommersialisering av Dosell. Produkten kommer i samband med detta erbjudas till de patienter som redan abonnerar på Sempli Farma genom de 25 redan anslutna apoteken. Med de estimerade 150 apotek som sedan involveras kommer en god grund ha lagts för lansering i Italien. En framgångsrik försäljningsstart skulle innebära att iZafe kan blicka framåt mot vidare internationell expansion där Spanien och Portugal ligger närmast i tiden. För närvarande finns ingen direkt konkurrent till Dosell i varken Italien, Spanien eller Portugal.

Om Sempli Farma by Remedio S.R.L
Det italienska vårdbolaget Remedio har byggt ett nätverk av strategiskt utvalda samarbetspartners i Italien för att hitta en kombination av olika hjälpmedel inom läkemedelshantering och distributionskanaler som möjliggör för äldre att bo hemma längre. Till skillnad från i Sverige har möjligheten att få medicin på dosrulle inte funnits i Italien; detta har inspirerat Remedio till att lansera konceptet dospåsar och utveckla helhetslösningen Sempli Farma.

Sempli Farma är en tjänst som via apoteken kopplar ihop behandlande läkare med brukaren och dess anhöriga genom ett slutet system för läkemedelsdispensering. Vårdkonceptet har som syfte att minska vårdkostnader och effektivisera det italienska sjukvårdssystemet. Dosell blir den ultimata slutkomponenten genom att leverera dospåsarna samtidigt som följsamheten av medicineringen kan kontrolleras och statistik erhållas.

Sempli Farma har vuxit under 2020 och 2021 genom en kapitalanskaffning om 300 000 euro. Organisationen har stärkts upp med en klinisk ingenjör, en försäljningschef som arbetar med att skapa ett externt säljnätverk och en marknads- och kommunikationsavdelning.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm