Förlikning i Medcheck-tvisten

Parterna i Medcheck-tvisten har idag sammanträtt och enats om en förlikning. Förlikningsavtalet innebär i korthet att MediRätt AB återkallar sin EPO-ansökan för Medcheck, koncernen släpper patentet Medcheck för all framtid och betalar hälften av SLL:s och CGM:s advokatkostnader, totalt 2,5 MSEK.

Moderbolaget MediRätt AB betalar motparten överenskommet belopp.

Den uppkomna extraordinära kostnaden finansieras genom optionsinnehavares tecknande av ytterligare 500 000 TO4B, pro rata av innehavarna, vilket tillför bolaget 2,5 MSEK.

Efter denna teckning kvarstår 1 000 000 ännu icke tecknade TO4B, vilka löper till och med 8 juni 2018.

Lidingö 2016-11-09

 

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:  

Kort om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm