Medcheck-patent skrivs ner till noll

Styrelsen i Medcheck AB har meddelat att man inte har de ekonomiska resurser som krävs för att föra sin talan i patenttvisterna samt att försvara sitt patent mot andra stora aktörer på marknaden.

Enligt försiktighetsprincipen har Medcheck-patentet därför skrivits ner till noll i Medcheck AB och kontrollbalansräkning upprättades den 29 september i Medcheck AB.

I moderbolaget MediRätt AB har värdet på aktier i dotterbolag, 5 MSEK, skrivits ner till noll.

"Moderbolaget MediRätt AB skjuter inte till pengar för att driva rättsprocesserna i dotterbolaget Medcheck AB utan fokuserar nu på att slututveckla Dosell och apparna och få ut produkterna på marknaden", säger Torgny Ander, ordinarie ledamot i Medcheck AB i en kommentar.

Eget kapital i moderbolaget MediRätt AB är 7 MSEK, vilket är väl inom marginalen för minsta tillåtna egna kapital, 4,5 MSEK.

Lidingö 2016-10-27

 

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:  

Kort om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm