Extra bolagsstämma i MediRätt inställd

Styrelsen i MediRätt har beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som var planerad till den 18 december. Beslutsförslagen hänskjuts till ordinarie bolagsstämma under 2019.

Vid extrastämman var en av punkterna i dagordningen beslut om kvittningsemission. Under denna punkt skulle stämman besluta om en riktad nyemission av 712 457 aktier av serie B, vilket vid ett godkännande hade inneburit en ökning av aktiekapitalet med 712 457 kronor. Att beslut kring detta ej tas innebär att kvittningsemissionen inte träder i kraft, vilket därmed förhindrar den utspädningseffekt på dryga 5 procent som annars skulle uppstått för övriga aktieägare.

2018-12-12

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
 

MediRätt AB (publ)

Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
Tel 08-765 66 33
E-post: www.mediratt.com 

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl.15.15 CET. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-12-12.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm