Uppdatering om försäljningsarbetet – flera nya kommuner tecknar avtal om Dosell

I början av oktober tecknade MediRätt sitt första avtal med en kommun avseende leverans av Dosell. Sedan dess har sju kommuner tecknat avtal och ytterligare ett flertal ligger i pipen. Det totala värdet av accepterade offerter hittills under Q3 uppgår till omkring 230 000 kr, och värdet av utestående offerter till ca 1 miljon kr.

– Försäljningsarbetet går bra, vi ser ett stadigt inflöde av ordrar. Regeringens jättesatsning på 350 miljoner kronor till välfärdsteknik, där kommunerna får ekonomiskt stöd för att genomföra viktiga investeringar, ger oss vind i seglen. Många kommuner vill använda stödet innevarande år. Att lägga en mindre order är ett enkelt sätt för kommunerna att testa vår produkt innan man gör en större beställning eller upphandling, säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Framöver kommer MediRätt endast att kommunicera större ordnar och avtal kring Dosell för vilka informationsplikt föreligger. Mindre, icke informationspliktiga avtal med kommuner, landsting eller vårdgivare kommer inte att kommuniceras genom PM. För uppdateringar om försäljningsarbetet i stort hänvisas framöver till MediRätts kvartalsrapporter.

Stockholm 2018-12-04

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-12-04.pdf

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com 

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm