Byter lista till OMX Nasdaq First North

Styrelsen har beslutat att inleda ett listbyte från AktieTorget till First North, Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad. Beräknad första handelsdag beräknas till första december. Listbytet sker inte tillsammans med någon kapitalanskaffning.

"Bolaget går nu in i en tillväxts- och mognadsprocess där vi även kommer att uppmärksammas mer internationellt. Då är det ett naturligt steg i denna process att byta lista till Nasdaq First North", säger VD Carl Johan Merner i en kommentar.

First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, anpassad för mindre och växande bolag. Med ett mindre omfattande regelverk än det på den reglerade huvudmarknaden, ger First North marknaden bolagen mer utrymme att fokusera på sin verksamhet och dess utveckling, samtidigt som man tar tillvara på alla goda aspekter av att vara ett listat bolag. Till skillnad mot den reglerade marknaden så har varje bolag på First North en rådgivare (Certified Adviser) som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. Många välkända bolag har börjat sin resa på First North. Här har de skapat tillväxt och erfarenhet som har gynnat bolaget, detta har också inneburit att många bolag efter en tid fullföljer en notering på Nasdaqs reglerade huvudmarknad.

Lidingö 2016-08-31

 

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner
Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm