Dosell Konsument klar för bred lansering efter lyckat pilotprojekt

iZafe Group AB (publ.) meddelar att pilotprojektet nu avslutats med positivt resultat vilket bäddar för en framgångsrik lansering på den svenska och italienska marknaden. Testpersonerna i pilotprojektet har sagt sitt: Dosell Konsument är ett välkommet hjälpmedel på marknaden.

Under sommaren har ett pilotprojekt genomförts med tjugo personer ur en grupp av flera hundra intressenter som testat Dosell Konsument för egen räkning eller för att hjälpa en anhörig. Deltagarna har kontinuerligt utvärderat produkten och givit förslag på förbättringar som iZafe Group arbetar med att uppdatera inför den kommande lanseringen av Dosell Konsument.

Efter testperioden har iZafe Group gjort en slutlig utvärdering med deltagarna för att identifiera hur deras medicinering utvecklats sedan de började använda Dosell samt för att få information om deras inställning till att fortsätta med tjänsten.

”Dosell är min bästa vän – den vill jag aldrig vara utan”. ”Roboten har minskat mina läkemedelsmissar på helgerna när man har mycket annat”. ”Jag har fått bättre kontinuerlig medicinering på fasta tider. ”Dosell ökade tryggheten för min mor och minskade min oro – Dosell kan definitivt förlänga perioden av självständighet”. ”Jag skulle inte klara mig utan min Dosell”. ”Min dotter vill inte vara utan Dosell och gå tillbaka till manuell hantering av mediciner där man ständigt är osäker och måste påminna flera gånger om dagen om att medicin ska tas.”Dosell är saknad av både hemtjänsten och av min mor. Den underlättade väldigt mycket för att komma ihåg att ta medicinen på utsatt tid. Det var ett lugn att veta att medicinen levererades.” Orden från användare eller anhöriga som deltagit som testpersoner i pilotprojektet under sommaren 2021 påvisar att Dosell Konsument är ett välkommet hjälpmedel på marknaden som man inte vill vara utan.

”Intresset för att testa Dosell Konsument har varit stort och jag kan konstatera att responsen varit mycket bra. De tjugo personerna som deltagit i testperioden har varit helt olika profiler vilket indikerar att Dosell lämpar sig till en rad olika kundgrupper. Hela 95 procent vill behålla sin Dosell och fortsätta med tjänsten. De uppskattar att Dosell är enkel att använda samt att deras följsamhet har förbättrats. Det här stärker oss inför den kommande lanseringen till allmänheten”, säger Anders Segerström, VD för iZafe Group.

Den entusiastiska responsen och det positiva mottagandet av konsumentversionen i Sverige gör att iZafe Group är redo att påbörja lanseringen i Italien via tjänsten Sempli Farma där konceptet dospåsar tagits fram och fått ökad spridning. Den italienska marknaden har en avsevärd potential med motsvarande 8,8 miljoner invånare över 65 år som konsumerar fler än fem läkemedel per dygn. Av dessa upplever mer än 50 procent svårigheter med att följa sina läkemedelsbehandlingar. I Italien finns ett accelererande behov att automatisera läkemedelshanteringen där konsumentversionen av Dosell efterfrågats som det självklara alternativet.

”Den italienska marknaden är flera gånger så stor som den svenska och vi ser en otrolig potential till en bred utrullning av Dosell nu när Italien påbörjar sin digitaliseringsresa inom vården för att ge fler en tryggare och enklare medicinering hemma, något som enligt samhällets ambition bidrar till lägre vårdkostnader med minskad risk för felmedicinering. De italienska dospåsarna har validerats med Dosell och aktiv marknadsföring görs mot apoteken.” avslutar Anders Segerström.

Efter lanseringen av Dosell Konsument i Sverige och i Italien ser iZafe Group stor potential på ett flertal andra marknader i Europa så som Norge, Finland, Spanien, Portugal och England, där man planerar för att hitta rätt partners för att på sikt lansera konsumentversionen.

Om Dosell Konsument
Dosell Konsument och Dosell-appen är en nischad version av iZafe Groups professionella lösning och anpassad så att brukare och anhöriga själva kan administrera och säkerställa rätt medicinering utan att vara beroende av vårdpersonal. Båda versionerna av produkten är kompatibla med dospåsar från samtliga leverantörer på marknaden.

Dosell Konsument är en abonnemangstjänst. Abonnemang för Dosell Konsument kan tecknas och bekostas av till exempel anhöriga för brukaren räkning.

Dosell Konsument kommer finnas tillgänglig för leverans via Apoteket i oktober 2021 men det är redan nu möjligt att anmäla intresse för att säkra tillgänglighet när Dosell Konsument lanseras.

Om Sempli Farma by Remedio
Det italienska vårdbolaget Remedio har byggt ett nätverk av strategiskt utvalda samarbetspartners i Italien för att hitta en kombination av olika hjälpmedel inom läkemedelshantering och distributionskanaler som möjliggör för äldre att bo hemma längre. Till skillnad från i Sverige har möjligheten att få medicin på dosrulle inte funnits i Italien; detta har inspirerat Remedio till att lansera konceptet dospåsar och utveckla helhetslösningen Sempli Farma.

Sempli Farma är en tjänst som via apoteken kopplar ihop behandlande läkare med brukaren och dess anhöriga genom ett slutet system för läkemedelsdispensering. Vårdkonceptet har som syfte att minska vårdkostnader och effektivisera det italienska sjukvårdssystemet. Dosell blir den ultimata slutkomponenten genom att leverera dospåsarna samtidigt som följsamheten av medicineringen kan kontrolleras och statistik erhållas.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm