iZafe Group bjuder in aktieägare och andra intressenter till en frågestund i samband med offentliggörandet av Företrädesemission

iZafe Group AB (publ.) meddelar att man i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen som kommunicerades genom pressmeddelande idag den 6 september 2021 ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget.

Frågorna kommer att besvaras av VD Anders Segerström och publiceras på iZafe Groups investerarsida senast den 14 september 2021 under rubriken finansiella rapporter, investerarfrågor.
 
Välkommen att skicka in dina frågor till senast kl 10:00 CET torsdag den 9 september 2021.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm