Byte av Certified Adviser (CA) till Mangold Fondkommission AB

iZafe Group AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Mangold avseende tjänsten som Certified Adviser.

Mangold tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 april 2023. Fram till dess kommer FNCA att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm