Byte av Certified Adviser (CA) till FNCA Sweden AB

iZafe Group AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 februari 2020. Fram till dess kommer Erik Penser Bank att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm