Avdelningschef för Dosell köper aktier i iZafe Group AB

Dosells avdelningschef, Henrik Windahl, har förvärvat 319 841 aktier i bolaget.

Henrik Windahl som nyligen påbörjade sin anställning som avdelningschef för Dosell i iZafe Groups helägda dotterbolag Dosell AB, har idag förvärvat 319 941 B-aktier i bolaget till ett värde av SEK 163 534 (0,51 kr/st).

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm