Ändrat antal aktier och röster i iZafe Group AB

Antalet aktier och röster i iZafe Group AB har ändrats till följd av att 654 795 nya B-aktier har emitterats under juni månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner som gavs ut under november 2018 och februari 2019.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i iZafe Group AB till 32 768 510, varav 600 000 A-aktier och 32 168 510 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 38 168 510.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm