iZafe och Doro Care i Norge tecknar kontrakt om leverans av läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att Doro Care AS i Norge har lagt en initial order på 50 läkemedelsrobotar för att täcka ett omedelbart behov hos kommuner som använder sig av Doros trygghetsplattform.

”Avtalet avseende leverans av initialt 50 Dosell är ett direkt resultat av det framgångsrika pilotprojekt där Dosell utvärderades i en av de kommuner där Doro idag har implementerat sin välfärdsplattform. I dessa kommuner är Doro också leverantör av utrustning och teknik som ökar säkerheten och tryggheten för kommunernas invånare.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group AB.

Doro Care AS är en av de största aktörerna inom trygghet och välfärdsteknologi i Norge. Genom att inkludera Dosell i sitt sortiment av produkter och tjänster för en tryggare vardag har Doro Care AS stärkt sin marknadsposition inom lösningar som ökar säkerheten hos de personer som själva sköter sin läkemedelsbehandling.

”Tack vare väldigt stabil teknologi och förmånlig prissättning är Dosell medicindispenser det perfekta komplementet till vår välfärdsteknologiska plattform.” kommenterar Arvid Bakken, General Manager på Doro Care AS.

”Vi är imponerade av med vilken beslutsamhet Norge i dessa tider tagit omsorgen av de äldres säkerhet på allvar genom att i stor skala upphandla möjligheten att införa digitaliserade lösningar för trygg läkemedelsdispensering. Något som är speciellt viktigt i en målgrupp som tillhör en utsatt riskgrupp med anledning av Covid-19 pandemin.” säger Ander Segerström.

iZafe och Doro Care AS delar uppfattningen att digitala lösningar för äldre främjar såväl individ som samhälle. Samarbetsavtalet bidrar till en naturlig övergång i teknikskiftet från manuell till digital läkemedelshantering. Dosell är säkrare för vårdtagare och kommer att frigöra resurser för vårdpersonal vilket skapar ett större utrymme för att effektivt tillgodose kommunernas viktiga uppgifter i omsorgen av äldre.

”Varje affär via våra partners är glädjande då det är ett kvitto på att Dosell är en viktig produkt som det finns ett stort behov av. Att som i det här fallet direkt se resultatet i form av en första order efter en mycket lyckad pilotundersökning visar på att Dosell är det självklara valet av läkemedelsrobot i Norge”, avslutar Anders Segerström.


Om Doro
Doro designar, utvecklar, marknadsför och säljer telekomprodukter speciellt anpassade för seniorer. Doro är noterade på Stockholmsbörsen och specialiserar sig på mobiltelefoner och trygghetstjänster som hjälper äldre och deras nära till ett komplett och kompromisslöst liv. Doros produkter finns i Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien.

Om Dosell
Dosell är ett digitalt verktyg för säkrare medicinering som hjälper äldre att ta rätt medicin i rätt tid. Genom att påminna och leverera den aktuella dosen förbättrar Dosell följsamheten till läkemedelsbehandlingen och minimerar därmed läkemedelsrelaterade skador. Dosell är navet i ett digitalt eko-system där hemsjukvård och anhöriga är uppkopplade till Dosell via en app i telefonen. Dosell meddelar patienten när det är dags att ta medicinen, och om medicinen trots påminnelserna inte tas larmar Dosell vårdpersonal eller anhöriga som snabbt kan förhindra att en skada sker.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm