iZafe, utvecklaren av läkemedeldispenseringsautomaten Dosell, har i det tredje kvartalet lanserat sin konsumentversion via ett samarbetsavtal med apotekskedjan Apoteket. Dosell Konsument är en privat abonnemangstjänst som erbjuder patienter möjlighet att få hjälp med medicinering utan att vara beroende av vården. Marknaden beräknas omfatta cirka 200 000 personer och bolaget står därför inför en spännande fas. 

Bolaget genomförde under september en fullt garanterad företrädesemission för att stärka kassan inför kommande kommersialisering. Emissionen omfattade nyemitterade aktier till ett värde om 53,2 miljoner kronor och teckningsoptioner med löptid under 2022. iZafe kan på så sätt erhålla ytterligare 80 miljoner kronor vid fullt tecknande. Både Göran Hermansson, vice styrelseordförande, och Anders Segerström, vd för iZafe, passade på att öka sitt ägande vid emissionen. Bolagets kassa bedöms således vara tillräcklig för en offensiv expansion. 

Mangold värderar iZafe med en DCF-modell och förutsätter att samtliga teckningsoptioner nyttjas. Antalet aktier justeras följaktligen  upp vilket medför en betydande utspädningseffekt. Avkastningskravet i modellen sänks emellertid från 14,5 till 12,0 procent då lanseringen av Dosell Konsument gått av stapeln. Den nya riktkursen blir 
1,85 kronor per aktie. 
 

iZafe, utvecklaren av dospåsautomaten Dosell, lanserade under augusti den nya versionen Dosell 2.0 och står nu redo för att skala upp bolagets produktionskapacitet. Under juni ingick bolaget även i en avsiktsförklaring med apotekskedjan Apoteket AB om den nya konsumentversionen som väntas lanseras under september. Fram tills dess utvärderas Dosell Konsument i ett pilotprojekt med 20 användare och har hittills mottagit positiva omdömen. Försäljningen väntas därmed dra igång under andra halvan av året. 

I slutet av juli inkom ett förslag på en ny ledning från mer än 10 procent av aktieägarna. Förslaget röstades igenom och till nästa årsstämma 2022 består styrelsen av: Joachim Källsholm (styrelseordförande), Göran Hermanson (omvald), Dr. B.-O. Ahrstrom (styrelseledamot) och Richard Wolff (styrelseledamot). Samtliga har gedigen erfarenhet inom affärsutveckling och väntas således kunna bistå med kunskap kring försäljningen av Dosell.

Mangold värderar iZafe med en DCF-modell och ett avkastningskrav om 14,5 procent. Försäljningsestimaten som presenterades i den tidigare analysen har justerats ned något på grund av avsaknaden av ordrar under det första halvåret. Riktkursen revideras således till 4,40 kr per aktie, motsvarande en uppsida om drygt 95 procent. Rekommendation Köp återupprepas.
 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm