iZafe – Tillväxt i försiktig dos – Mangold Insight Analys

iZafe, utvecklaren av läkemedeldispenseringsautomaten Dosell, har i det tredje kvartalet lanserat sin konsumentversion via ett samarbetsavtal med apotekskedjan Apoteket. Dosell Konsument är en privat abonnemangstjänst som erbjuder patienter möjlighet att få hjälp med medicinering utan att vara beroende av vården. Marknaden beräknas omfatta cirka 200 000 personer och bolaget står därför inför en spännande fas. 

Bolaget genomförde under september en fullt garanterad företrädesemission för att stärka kassan inför kommande kommersialisering. Emissionen omfattade nyemitterade aktier till ett värde om 53,2 miljoner kronor och teckningsoptioner med löptid under 2022. iZafe kan på så sätt erhålla ytterligare 80 miljoner kronor vid fullt tecknande. Både Göran Hermansson, vice styrelseordförande, och Anders Segerström, vd för iZafe, passade på att öka sitt ägande vid emissionen. Bolagets kassa bedöms således vara tillräcklig för en offensiv expansion. 

Mangold värderar iZafe med en DCF-modell och förutsätter att samtliga teckningsoptioner nyttjas. Antalet aktier justeras följaktligen  upp vilket medför en betydande utspädningseffekt. Avkastningskravet i modellen sänks emellertid från 14,5 till 12,0 procent då lanseringen av Dosell Konsument gått av stapeln. Den nya riktkursen blir 
1,85 kronor per aktie. 
 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm