iZafe Group – Grunden lagd för kommersialisering – Mangold Insight Analys

iZafe, utvecklaren av dospåsautomaten Dosell, lanserade under augusti den nya versionen Dosell 2.0 och står nu redo för att skala upp bolagets produktionskapacitet. Under juni ingick bolaget även i en avsiktsförklaring med apotekskedjan Apoteket AB om den nya konsumentversionen som väntas lanseras under september. Fram tills dess utvärderas Dosell Konsument i ett pilotprojekt med 20 användare och har hittills mottagit positiva omdömen. Försäljningen väntas därmed dra igång under andra halvan av året. 

I slutet av juli inkom ett förslag på en ny ledning från mer än 10 procent av aktieägarna. Förslaget röstades igenom och till nästa årsstämma 2022 består styrelsen av: Joachim Källsholm (styrelseordförande), Göran Hermanson (omvald), Dr. B.-O. Ahrstrom (styrelseledamot) och Richard Wolff (styrelseledamot). Samtliga har gedigen erfarenhet inom affärsutveckling och väntas således kunna bistå med kunskap kring försäljningen av Dosell.

Mangold värderar iZafe med en DCF-modell och ett avkastningskrav om 14,5 procent. Försäljningsestimaten som presenterades i den tidigare analysen har justerats ned något på grund av avsaknaden av ordrar under det första halvåret. Riktkursen revideras således till 4,40 kr per aktie, motsvarande en uppsida om drygt 95 procent. Rekommendation Köp återupprepas.
 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm