iZafe Group AB ("iZafe Group") meddelar idag att Ida Almgren har beslutat att avgå som Chief Financial Officer för att utforska nya karriärmöjligheter.

Under övergångsperioden kommer Ida att aktivt bistå iZafe Group för att säkerställa en smidig övergång, medan en sökprocess efter en ny CFO påbörjas. Idas sista arbetsdag blir den 18 juni.
 
iZafe är starkt engagerade i en stabil övergång och i att kontinuerligt leverera värde till våra aktieägare och intressenter. Vi är fullt fokuserade på att genomföra vår långsiktiga strategi och förverkliga våra affärsplaner med precision och målmedvetenhet.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life- Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att man anställt Ida Almgren som ny CFO. Ida tillträder sin tjänst den 9 november 2020.

Ida Almgren har mångåriga erfarenheter av arbete med och ansvar för affärsanalys och ekonomisk planering på etablerade bolag. Ida har också erfarenheter från arbete med tillväxtföretag och start-ups i olika utvecklingsskeden med fokus på bland annat strategiarbete och tillväxt. Ida kommer närmast från en befattning inom SAS där hon arbetat i en roll som Revenue Manager. Ida har tidigare haft befattningen CFO på Thunderkick.
 
“Med mina erfarenheter av att arbeta som CFO, av att ingå i ledningsgrupper och av roller där jag haft övergripande ekonomiskt ansvar kan jag tillföra kompetens till iZafe Group. Jag ser fram emot att komma tillbaka till ett mindre entreprenörsdrivet företag där jag kan vara delaktig i att internationalisera och vidareutveckla verksamheten.” säger Ida Almgren, CFO på iZafe Group.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att bolagets ekonomichef Rebecca Odberger, avslutar sin anställning på egen begäran.

Rebecca Odberger har arbetat som ekonomichef på iZafe sedan 2018 och har arbetat tillsammans med en extern konsult vid bolagets koncernredovisningar. Nu avslutar Rebecca Odberger sin anställning men kvarstår i rollen som ekonomichef till den 16 oktober.
 
Rekryteringsprocess av ordinarie CFO till iZafe Group pågår. 

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom säkerhet och hälsovård meddelar idag att styrelseordförande Carl-Johan Merner avgår av privata skäl. Göran Sjönell går in som tillförordnad ordförande fram till nästa ordinarie stämma.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm