Klinisk pilotstudie slutförd – positivt resultat för Dosell

Under hösten 2017 genomfördes kliniska tester av Dosell i samarbete med Apoteket, något som gav framgångsrika resultat. Studien har jämfört förvaringsbehållaren Dosett med dosförpackningen Apodos samt utvärderat hur iZafes digitala läkemedelsautomat Dosell fungerar i praktiken. Resultatet av studien bekräftar risken för felmedicinering av olika slag hos Dosett och Apodos. Studien bekräftar även andra brister hos befintliga hjälpmedel för hemdispensering – bland annat visade sig Dosettaskarna vara krångliga och tidskrävande för distriktssköterskorna att hantera.

Läkemedelsautomaten Dosell fungerade felfritt i 98,5% av fallen. Bortfallet är hänförligt till hårdvarufel som kommer att åtgärdas till produktionen av Dosell. Larmfunktionen fungerade felfritt i samtliga tester.

Här kan du läsa mer om den kliniska studien.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm