Corona skördar liv inom äldreomsorgen

Sammanställning av medias rapportering av coronasmittade äldre med hemtjänst

Under de senaste dagarna har media rapporterat om ett flertal äldre som bor i sina egna hem, och som inte haft social kontakt men någon annan än hemtjänstpersonal, drabbats av covid-19.  I artikeln Hemtjänsten – en dödsfälla för äldre, som publicerades 1 april 2020 i Aftonbladet, meddelas att två äldre kvinnor i Stockholm som bor…