iZafe och Växjö kommun i samarbete för att öka tryggheten

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man tecknat avtal efter vunnen upphandling med Växjö Kommun, Södra Smålands Avfall & Miljö, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) för att öka säkerheten. Avtalet gäller till och…

Dörr och fönsterlarm

iZafe utökar sitt säkerhetssortiment med dörr- och fönsterlarm

Intresset och efterfrågan på säkerhetslösningar och larmsystem ökar och iZafe breddar nu sitt sortiment ytterligare med larmprodukter för att upptäcka obehörig öppning och stängning av dörrar eller fönster. ”Vi utvecklar kontinuerligt nya produkter för att erbjuda en heltäckande produktportfölj för våra kunder, oavsett behov” säger Martin Strand, Produktchef på iZafe. Produktutbudet inom iZafe Security utökas…

iZafe tecknar partneravtal med Zafe Care Systems AB för försäljning av läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man tecknat avtal med en ny svensk partner, Zafe Care Systems AB, för försäljning och distribution av läkemedesroboten Dosell. Under första kvartalet tecknade iZafe även ett strategiskt distributörsavtal med svenska…

Dosell läkemedelsautomat

iZafe har beviljats patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att Svenska Patent- och Registreringsverket PRV idag, 7 april 2020, godkänt och utfärdat ett patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell. Den 24 april 2019 uttalade sig Patent- och Registreringsverket positivt till…

Corona skördar liv inom äldreomsorgen

Sammanställning av medias rapportering av coronasmittade äldre med hemtjänst

Under de senaste dagarna har media rapporterat om ett flertal äldre som bor i sina egna hem, och som inte haft social kontakt men någon annan än hemtjänstpersonal, drabbats av covid-19.  I artikeln Hemtjänsten – en dödsfälla för äldre, som publicerades 1 april 2020 i Aftonbladet, meddelas att två äldre kvinnor i Stockholm som bor…