Utnyttjande av teckningsoptioner TO5B har påbörjats

MediRätt, dess styrelse och ledning innehar sammanlagt 3 000 000 teckningsoptioner, TO5B, med teckningskurs om 15 SEK per utnyttjad b-aktie och löptid till månadsskiftet november/december 2018. Vid fullt utnyttjande tillförs bolaget 45 MSEK. Utnyttjande av dessa har påbörjats, och hittills har bolaget tillförts dryga 3,3 MSEK genom teckning av aktier med stöd av TO5B.

Just nu pågår ett intensivt arbete med produktutvecklingen av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell, som planeras att lanseras i slutet av 2018. Arbetet under kommande månader innefattar bland annat utveckling av molntjänsten och den digitala infrastrukturen, produktverifiering, säkerställande av funktionskrav samt CE-märkning som medicinteknisk produkt klass 1.

– Det är oerhört tillfredsställande att veta att vi har styrelsen bakom oss och att tron på bolaget alltjämt är så stark. Förhandlingar pågår med intressanta investerare men sådant får inte gå för fort. Det måste kännas rätt. Utnyttjande av dessa optioner ger oss möjlighet att i lugn och ro få fram en långsiktig finansieringslösning för bolagets och aktieägarnas bästa, säger VD Carl Johan Merner i en kommentar.

Stockholm 2018-02-23

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-02-23.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm