Uppdatering om Dosell efter första kvartalet 2019

Avtal signerade med 16 kommuner och 110 Dosell-apparater på plats eller på väg ut till kommuner – så ser försäljningsläget för Dosell ut efter första kvartalet 2019.

"Gensvaret från vårdpersonalen har varit väldigt positivt. Många säger att de ser nyttan med produkten och hur den kan göra deras vardag mer effektiv, samtidigt som patienterna kan bli mer självständiga. Molntjänsten som är kopplad till Dosell beskrivs av de som har testat som ett lättförståeligt system som gör det enkelt att hantera apparaten", säger Martin Strand, produktchef för Dosell.

Inne i en spännande fas

Hittills har vårdpersonal i en handfull kommuner fått en genomgång av Dosell inför utrullning av apparaterna hemma hos slutanvändarna.

"Vi är inne i ett mycket spännande skede där användarnas upplevelse följs noggrant båda utav oss men även utav övriga intressenter, kommuner och regioner i Sverige. Vi arbetar nu igenom våra interna implementationsrutiner och automatiserar flöden för att kunna möta efterfrågan och leverans av större volymer", fortsätter Martin Strand.

Nästa steg efter utbildning och genomgång för vårdpersonalen är installation av Dosell ute hos användarna. Samtidigt fortsätter bearbetningen av kommuner och privata och offentliga vårdgivare. Bland annat står Dosell utställd i flera utställningslägenheter och i kommunala och regionala utställningar för vårdhjälpmedel runtom i Sverige. Där exponeras den för chefer inom primärvården och omsorgen, men även för privatpersoner. Ett flertal workshops är redan nu inbokade med presumtiva kunder.

"Vi ser ett starkt intresse för Dosell, inte bara i Sverige utan även från utländska intressenter. Dosell har en tydlig plats i framtidens digitala vårdsamhälle. Jag ser fram emot att visa nyttan med Dosell så snart systemet har rullats ut brett till slutanvändarna", avslutar Martin Strand.

Stockholm 2019-04-04

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
c/o iZafe AB 
Grev Turegatan 11 A 
114 46 Stockholm

E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-04-04.pdf
Dosell pa plats pa Hjalpmedelscentralen for Region Vastmanla.jpeg

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm