Snabbhandläggning av Medchecks patentansökan begärd hos EPO

Medchecks patentbyrå Brann har sänt en skrivelse till EPO med en begäran om Accelerated prosecution of applications, så kallad PACE. Det innebär att EPO ska hantera ärendet inom 3 månader från vår begäran. Det är kostnadsfritt att begära PACE och en rättighet Medcheck har utan att motivera varför.

"Dosell är ju snart patent vid EPO och genom att begära PACE för Medcheck behandlas ansökningarna parallellt hos EPO, vilket vi tror är bra för Medchecks patentansökan. Patenten hör ju ihop då de bildar ett helhetskoncept för säker läkemedelshantering", säger Henrik Fehninger, bolagets patentombud på Brann.

Stockholm 2016-02-09

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.

Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)

I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)

Nybrogatan 3

114 34 Stockholm

Tel 08-765 66 33

E-post:

www.mediratt.com (http://www.episurf.com)

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm