Positiv utvärdering i pilotprojekt – konsumentversionen av läkemedelsroboten Dosell prisas som trygg och enkel

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelshantering uppdaterar marknaden om det pilotprojektet som nu genomförs med konsumenter för att utvärdera den konsumentversion av läkemedelsroboten Dosell som lanseras i Sverige i september. Den tidiga responsen från pilotdeltagare har varit positiv och iZafe Group ser fram emot att erbjuda Dosell till allmänheten, inledningsvis i Sverige och inom kort i Italien via vårdkonceptet Sempli Farma.

Som tidigare kommunicerats lanserar iZafe Group en konsumentversion av läkemedelsroboten Dosell för att erbjuda hundratusentals patienter och anhöriga ett värdefullt och tryggt hjälpmedel som kan öka tryggheten och följsamheten inom medicineringen. I slutet av juni inleddes ett pilotprojekt med tjugo personer ur en grupp av flera hundra intressenter som nu testar Dosell innan lansering, för egen räkning eller för att hjälpa en anhörig.

Intresset för att testa Dosell Konsument har varit stort. Vi har fått bra förslag på mindre förändringar som kan göra stor skillnad i användarupplevelsen, men framför allt pekar de som testat roboten på att den är enkel och lätt att förstå, vilket är viktigt eftersom den ska kunna användas även av de som helt saknar förkunskaper eller tekniska kunskaper. Det här stärker oss inför den kommande lanseringen till allmänheten”, kommenterar Anders Segerström, VD iZafe Group.

Under testperioden genomför iZafe Group ett flertal utvärderingar och uppföljningar genom frågeformulär för att identifiera eventuella förbättringsområden kring tjänsten som kommer ligga till grund för den slutliga produkt som lanseras till allmänheten.

”Instruktionerna för att komma i gång var väldigt bra, utförliga och enkla att förstå.” kommenterar en deltagare i pilotprojektet för konsumenter.

”Vi kan bara ge positiv feedback efter att min anhörige har fått ut sin första dospåse i rätt tid! Helt fantastiskt.” kommenterar en av de anhöriga som hjälper sin dotter att testa Dosell Konsument.

Som tidigare kommunicerats har iZafe Group tecknat avsiktsförklaring med Apoteket AB för att undersöka möjligheterna att teckna ett samarbetsavtal mellan parterna och introducera Dosell på konsumentmarknaden i Sverige exklusivt via Apoteket AB:s kanaler. Ett samarbete med Apoteket skulle innebära en snabbare och bredare utrullning av Dosell på konsumentmarknaden i Sverige, där man gemensamt sätter en ny standard för läkemedelshantering som innebär att digital automatisk läkemedelsdispensering genom dospåsar blir tillgängligt för alla som vill skapa en trygg och säker hemmiljö för läkemedel hemma. Lanseringen av konsumentversionen sker i ett första steg på den svenska marknaden, följt av en lansering på den italienska via Sempli Farma.

”Vi vill inspirera italienare att påbörja deras digitaliseringsresa inom vården så att fler får en tryggare och enklare medicinering hemma, vilket bidrar till lägre vårdkostnader med minskad risk för felmedicinering. De italienska dospåsarna har validerats med Dosell som väntas installeras i italienska hem under 2021 och nästkommande år.” Avslutar Anders Segerström.

iZafe Group etablerar parallellt med lanseringen av konsumentversionen i Sverige en konsumentversion av Dosell i Italien som en betydande komponent i vårdkonceptet Sempli Farma, där konceptet dospåsar tagits fram och fått ökad spridning. Den italienska marknaden har en avsevärd potential med motsvarande 8,8 miljoner invånare över 65 år som konsumerar mer än fem läkemedel per dygn. I Italien finns ett accelererande behov att automatisera läkemedelshanteringen och där blir Dosell det självklara alternativet.

Om Dosell Konsument

  • Dosell Konsument och Dosell-appen är en nischad version av iZafe Groups professionella lösning och anpassad så att brukare och anhöriga själva kan administrera och säkerställa rätt medicinering utan att vara beroende av vårdpersonal. Båda versionerna av produkten är kompatibla med dospåsar från samtliga leverantörer på marknaden.
  • Dosell Konsument är en abonnemangstjänst. Abonnemang för Dosell Konsument kan tecknas och bekostas av till exempel anhöriga för brukaren räkning.
  • Dosell Konsument kommer finnas tillgänglig för leverans i september 2021 men det är redan nu möjligt att anmäla intresse för att säkra tillgänglighet när Dosell Konsument lanseras.

Om Sempli Farma by Remedio
Det italienska vårdbolaget Remedio har byggt ett nätverk av strategiskt utvalda samarbetspartners i Italien för att hitta en kombination av olika hjälpmedel inom läkemedelshantering och distributionskanaler som möjliggör för äldre att bo hemma längre. Till skillnad från i Sverige har möjligheten att få medicin på dosrulle inte funnits i Italien; detta har inspirerat Remedio till att lansera konceptet dospåsar och utveckla helhetslösningen Sempli Farma.

Sempli Farma är en tjänst som via apoteken kopplar ihop behandlande läkare med brukaren och dess anhöriga genom ett slutet system för läkemedelsdispensering. Vårdkonceptet har som syfte att minska vårdkostnader och effektivisera det italienska sjukvårdssystemet. Dosell blir den ultimata slutkomponenten genom att leverera dospåsarna samtidigt som följsamheten av medicineringen kan kontrolleras och statistik erhållas.

Läs iZafe Groups intervju med Remedios VD Alessandro Iadecola i en krönika här.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm