MediRätts VD Carl Johan Merner har utökat sitt aktieinnehav med ytterligare 20 000 aktier

VD Carl Johan Merner har den senaste veckan förvärvat ytterligare 20 000 b-aktier i MediRätt, till genomsnittskursen 5,10 kr. Totalt har han utökat sitt innehav med 180 000 aktier under 2019. 

VD Carl Johan Merner kommenterar köpen:

"Vår verksamhet går på högvarv; Dosell-systemet och larmtjänsterna vinner kommunala upphandlingar och vi tecknar allt fler stora kontrakt med privata och offentliga aktörer. Vi börjar nu se effekterna och kassaflödet av de långsiktiga satsningar som vi genomfört under åren. Vi har ett starkt team och jag ser mycket fram emot att följa utvecklingen framöver", säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt. 

Den 6 april påbörjas handelsförbud för insiders inför kvartalsrapporten för Q1 som publiceras den 6 maj.

Stockholm 2019-04-02

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö 

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2019-04-02.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering. 

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm