MediRätts (iZafe Groups) styrelseordförande Carl Johan Merner köper ytterligare 50 000 aktier

Styrelseordförande Carl Johan Merner har i veckan förvärvat ytterligare 50 000 b-aktier i MediRätt, till genomsnittskursen 5,50 kr. Totalt har han utökat sitt innehav med drygt 250 000 aktier under 2019. 

Stockholm 2019-05-08

För frågor hänvisas till VD Anders Segerström:

MediRätt AB (publ)

c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm


08-21 11 21

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-05-08.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm