MediRätts försäljningschef Klas Arvidson i intervju: “gensvaret hos kommunerna har varit jättepositivt”

Pilotprojekt med kommuner samt att hitta nya samarbeten med företag inom e-hälsa. Det är försäljningschef Klas Arvidsons fokusområden under närmaste halvåret.

I en intervju med Deep Talk berättar MediRätts försäljningschef om vad det senaste förvärvet av Sensec Personlig Säkerhet innebär för försäljningen av Dosell, hur ett eventuellt samarbete med bolaget Raytelligence kan förbättra Dosell ytterligare, samt hur roadshowen till svenska kommuner har tagits emot.

"Vi har fått ett mycket positivt gensvar hos kommunerna i vårt försäljningsarbete, som alla står inför stora utmaningar i vården av sina äldre. Dosell har tagits emot som en potentiell lösning på många problem", säger Klas Arvidson, försäljningschef för MediRätt.

Här kan du se hela intervjun med Klas Arvidson.

Stockholm 2018-07-11

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-07-11.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm