MediRätt ingår nytt samarbete med radarsensorbolaget Raytelligence

Idag påbörjar MediRätt ett nytt samarbete med Raytelligence, ett bolag som utvecklat en radarsensor för hem- och sjukvårdsmiljö som bland annat kan mäta vitalparametrar och kroppsposition. Samarbetet gäller förutom integration av Raytelligences radar i molntjänsten för Dosell även försäljning och eftermarknad av bolagets produkter.

Den digitala läkemedelsautomaten Dosell är tänkt att fungera som en hälsomonitor i hemmet, som utöver att förse patienter med sina läkemedel vid rätt tillfälle på sikt också ska kunna kopplas ihop med fler applikationer inom uppkopplad vård. Raytelligences radarsensor är en produkt som kan följa bland annat hjärtslag, andning, kroppsposition och rörelse. Vid integrering med Dosells molntjänst kan den därmed förse ansvariga läkare med vital information om patienter som vårdas i hemmet.

"Det här är ett mycket spännande samarbete som är ett led i vår målsättning om att koppla ihop Dosell med fler internet-of-things-lösningar inom vård och e-hälsa. Med Raytelligences radarsensor kan en läkare i realtid följa en patients vitala data samt bli larmad om den till exempel ramlat, detta utan att behöva installera en integritetskränkande kamera i hemmet. Vi ser fram emot att knyta till oss fler samarbeten som kan göra Dosell till hemmets digitala hälsoterminal", säger Carl Johan Merner.

Avtalet innefattar även rätten för MediRätt att sälja Raytelligences produkter separat från Dosell. Detta då radarsensorerna också kan användas inom fler områden, exempelvis för nattmonitorering av patienter på sjukhus och äldrevård.

Stockholm 2018-07-16

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
  

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-07-16.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm