MediRätt utser Erik Penser Bank till ny Certified Adviser

MediRätt AB har anlitat Erik Penser Bank som ny Certified Adviser för bolaget från och med 1 december 2017. Erik Penser Bank ersätter MediRätts tidigare Certified Adviser Mangold Fondkommission AB.

Bytet av Certified Adviser är ett steg i förberedelserna inför bolagets kommande listning på Nasdaq First North Premier.

"Vi har haft ett gott samarbete med Mangold, särskilt i samband med listbytet från AktieTorget till Nasdaq First North i december 2016. När vi nu går vidare i vår långsiktiga ambition att kliva upp på börsens huvudlista blir Erik Penser Bank med sitt starka nätverk och långa erfarenhet en lämplig samarbetspartner för oss", säger MediRätts VD Carl Johan Merner.

I oktober aviserade MediRätt även att man med anledning av bytet till First North Premier kommer att övergå till att rapportera enligt det internationella redovisningsregelverket IFRS, från att tidigare ha redovisat enligt K3-regelverket.

Stockholm 2017-11-20

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2017 kl. 15.35 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2017-11-21.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm