Kvartalsrapport juli-september 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER 2017 

TREDJE KVARTALET

JULI-SEPTEMBER

  • MediRätt anlitar i juli Klas Arvidson, senior rådgivare och expert inom e-hälsa, för att leda utvecklingen av Dosell när produktutvecklingen nu intensifieras.
  • MediRätt rekryterar Mikael Svensson, projektkonsult med lång erfarenhet av komplexa affärsutvecklingsprojekt i både privat och offentlig vårdsektor för att stödja produktutvecklingen av Dosell. 
  • Regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm beslutar i slutet av juli att godkänna begäran om att starta en klinisk studie av Dosell som medicinteknisk produkt. Beslutet innebär att Dosell började testas i samverkan med patienter.
  • MediRätt övergår till det internationella redovisningsregelver- ket IFRS inför en kommande listning på Nasdaq First North Premier. 

EFTER PERIODENS SLUT

  • Alexandra Charles, grundare av 1,6 och 2,6 miljonerklubben och välkänd profil inom kvinnlig hälsa och jämställd forskning ingår ett samarbete med MediRätt. Med sitt globala kontaktnät blir Alexandra en viktig partner för att öka kunskapen om MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och hur livskvaliteten kan förbättras för de som vårdas i hemmet.
  • MediRätt utvidgar och stärker patent- portföljen med två nya ansökningar för Dosell.
  • Dosell får en rekommendation för fin- ansiering av Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.
  • MediRätt tilldelas 500 000 kronor i finansiering av Sveriges innovations- myndighet Vinnova.
  • MediRätt AB anlitar Erik Penser Bank som ny Certified Adviser för bolaget från och med 1 december 2017.
  • MediRätt meddelar att investmentbolaget Bracknor inte har gjort någon ytterligare investering i bolaget, och att MediRätt inte kommer att teckna något avtal med Bracknor.

VD HAR ORDET

– ETT INTENSIVT KVARTAL

Väninnorna är avundsjuka på mig som har en så bra och tjusig maskin. 'Hur har du fått den?', frågar de. Så lyder ett av många positiva citat från de patienter som ingår i Dosells pilotstudie med Apoteket. Studien pågår för fullt och fortlöper enligt plan, och vi ser fram emot att leverera resultatet i december. Vi går nu in i fördjupad diskussion med Apoteket med ambitionen att teckna ett distributionsavtal. I takt med att vi kommer närmare planerad marknadsintroduktion har vi även stärkt teamet med Mikael Svensson, en rutinerad projektkonsult med lång erfarenhet från affärsutveckling i både offentlig och privat sektor.

Parallellt med att studien fortlöper arbetar MediRätts utökade projektteam med att analysera den viktiga input som studien ger, så att vi ytterligare kan förbättra funktioner och tjänster kring produkten.

Nästan dagligen blir vi kontaktade av intressenter från näringsliv samt kommuner och landsting som vill ha information om Dosell. Det är en tydlig indikation på att vår produkt möter en efterfrågan på marknaden. Att Horizon 2020, EU:s största forsknings- och innovationsprogram inom hälsa och miljö, rekommenderat Dosell är också en viktig kvalitetsstämpel som stärker vårt självförtroende.

Under kvartalet har vi även utvecklat vår interna verksamhet genom att gå över till det internationella redovisningsregelverket IFRS och planerat en listning på First North Premier, vilket är det sista steget före börsens huvudlista.

Vi är också mycket glada över att under kvartalet ha ingått ett samarbete med Alexandra Charles. Alexandra är grundare av 1,6 och 2,6 miljonerklubben och välkänd profil inom kvinnlig hälsa och jämställd forskning. Med sitt globala kontaktnät och sin starka plattform blir hon en viktig partner för att öka kunskapen om Dosell och därmed förbättra förutsättningarna för ännu fler att leva ett friskare liv. Därför blickar vi redan nu framåt. Samtidigt som vi har utvidgat patentportföljen och fastställt kravspecifikationen för den första versionen av Dosell som ska gå i produktion under 2018, arbetar vårt utvecklingsteam med att ta fram nya versioner och tilläggskomponenter. På sikt är ambitionen att en rad digitala applikationer, som exempelvis mäter vikt, puls eller fysisk aktivitet, ska kunna kopplas till Dosell, som då kommer att fungera som hemmets digitala hälsoterminal.

Dosell fyller ett stort tomrum inom e- hälsa, och vi förväntar oss att MediRätt kommer att växa inom segmentet såväl med egna produkter som genom strategiska partnerskap med andra aktörer. Vi arbetar nu aktivt med att knyta till oss fler långsiktiga investerare som vill vara en del av vår resa.

Carl Johan Merner, VD MediRätt 

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2018-03-22 Bokslutskommuniké 2017 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lidingö den 30 november 2017 

Anders Säfwenberg
Styrelseordförande

Torgny Ander 
Styrelseledamot

Göran Sjönell 
Styrelseledamot

Carl Sjönell
Styrelseledamot

Sten Röing
Styrelseledamot

Mikael Stolt
Styrelseledamot 

KONTAKT

MediRätt AB
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

08-765 66 33
www.mediratt.com

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 08.30 CET. 

CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB
Box 55691, SE-102 15 Stockholm
Engelbrektsplan 2, SE-114 34 Stockholm 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Delarsrapport Q3 2017.pdf

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm