Korrigering av genomsnittlig intäkt per användare och antal abonnemang i rapporten för Q1

I iZafe Groups senast publicerade kvartalsrapport för Q1 angavs att genomsnittlig intäkt per användare (Average Revenue Per User, ARPU) uppgick till 206 SEK för perioden. Denna uppgift är felaktig. Korrekt ARPU för Q1 är högre och uppgår till 330 SEK. Antalet abonnemang revideras samtidigt från 4 700 till 3 828. Efter revidering innebär detta en ökad ARPU om 60 procent, och en ökad månadsintäkt om 31 procent.

Räknefelet beror på att ej aktiva abonnemang utan intäkt räknats med vilket gett en lägre genomsnittlig intäkt per abonnemang. Den korrigerade ARPU:n tillsammans med det reviderade antalet abonnemang ger en genomsnittlig månadsintäkt om 1 263 420 SEK, att jämföra med 963 500 SEK i månaden med tidigare underlag. Detta innebär en genomsnittlig ökning med 31,1 procent, eller 299 920 SEK per månad.

"Nu är rapporteringssystemet korrigerat och kommer att leverera korrekta underlag framöver. Nyckeltalen ger medarbetare, investerare och andra intressenter insikt i hur företaget växer över tid och är därför av yttersta vikt för mig", säger Anders Segerström, VD på iZafe. 

Korrigeringen påverkar inte några övriga poster i kvartalsrapporten.

Denna information är sådan information som iZafe Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 11.10 CEST.

Stockholm 2019-05-15

För frågor hänvisas till iZafe Groups VD Anders Segerström:

iZafe Group AB (publ)
iZafe AB 
Grev Turegatan 11 A 
114 46 Stockholm

E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
iZAFE Group Pressrelease 2019-05-15.pdf

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en tryggare vardag.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com. Inom kort kommer all information att flyttas till www.izafe.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm