Klinisk studie inleds mellan Apoteket och MediRätt

Som tidigare meddelats har Apoteket AB och MediRätt AB undertecknat ett samarbetsavtal avseende kliniska studier med Apotektes ApoDos-system och läkemedelsdispenseraren Dosell, en läkemedelsautomat för modern hem-sjukvård. Testerna kommer att pågå under våren och sommaren.

Kort om Dosell: Dosell är en patentskyddad produkt för hemsjukvården, en läkemedels-automat som monteras i patientens hem. Dosell laddas med Apotektes Apodos-påsar, påminner patienten när det är dags att ta medicin, ser till att patienten får rätt medicinering vid rätt tillfälle samt larmar om patienten missat att ta sin medicin.

Kort om Apoteket: Apoteket AB är med sitt system ApoDos landets ledande tillverkare och distributör av dospåsar. Apoteket har 390 apotek, 640 apoteksombud samt 102 000 ApoDos-kunder.

Metod: En jämförande observationsstudie genomförs där Dosell laddad med ApoDos-påsar jämförs mot medicinering med enbart Dosett respektive enbart ApoDos. Tre armar (system) ingår således i studien. Studien leds av fyra ansvariga, förskrivande läkare med hjälp av fyra till sex distriktssköterskor med ansvar för patienternas hemsjukvård. Studien sker vid fyra vårdcentraler i Stockholm. Studien skall godkännas av etisk kommitté. Studien omfattar 700 patientdagar i respektive försöksgrupp, totalt 2 100 observationer.

Studerade variabler: 

1. Dosells funktionalitet.
2. Compliance (följsamhet till ordination).
3. Nöjdhet hos patient, anhöriga och sjukvårdpersonal.
4. Tidsåtgång för att hantera respektive system.
5. Läkemedelsspill/svinn.
6. Oplanerade hembesök och sjukhusinläggningar.
7. Dosells larm.
8. Totala kostnader för respektive system.

Apoteket AB och MediRätt AB bidrar 50/50 till projektets finansiering. Projektledare är Göran Sjönell, Med.Dr. Familjeläkare. Sir Roger Moore är ambassadör för Dosell.

Faller testerna väl ut och produkten uppfyller Apotekets kvalitetskrav kan den att ingå i deras standardsortiment och erbjudas deras befintliga 102 000 ApoDos-kunder.

Lidingö 2017-05-05

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:    

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2017-05-05 Svenska.pdf

Viktig information
Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2017 kl. 08.50 CET.

Kort om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm