Klinisk studie av Dosell fortlöper enligt plan

Den kliniska studien av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell fortskrider enligt plan. De två första delarna, som innefattar tester av ApoDos respektive Dosett, beräknas slutföras under oktober 2017. Den tredje delen, där Dosell testas, har inletts och de första resultaten beräknas till november.

I augusti månad påbörjades den kliniska studien av Dosell. Studien är uppdelad i tre delar, där de första två testar hur dosförpackningen ApoDos respektive förvaringsbehållaren Dosett fungerar i praktiken utifrån ett flertal olika variabler. Variablerna innefattar bland annat nöjdhet hos patienter, läkemedelsspill, oplanerade sjukhusinläggningar och totala kostnader. Resultaten från dessa två delar ska sedan jämföras med resultaten från del tre som undersöker samma variabler hos Dosell fylld med ApoDos-påsar.

Del ett och två av studien beräknas slutföras innan oktobers slut, vilket följer MediRätts uppsatta tidsplan. Den tredje delen, där Dosell testas, har inletts och de första resultaten beräknas till november.

– Varje dag testas hur Dosell kan förbättra vardagen för multimedicinerade i hemmet. Vi ser fram emot att få ta del av resultaten från studien. Uppfyller dessa förväntningarna kan Dosell ingå i Apotekets standardsortiment, vilket vore en milstolpe, som vi jobbat fokuserat för att uppnå under många år", säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Studien leds av fyra läkare med hjälp av sex distriktssköterskor med ansvar för patienternas hemsjukvård. Studien sker vid tre vårdcentraler i Stockholm och omfattar 350 patientdagar i respektive testgrupp, totalt 2 100 observationer.

Stockholm 2017-10-10

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2017-10-10.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing.

Verksamheten består i att bedriva forskning och utveckling av medicinska produkter för säker, kvalitativ medicinering och läkemedelshantering. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering. Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm