Kapitalbehov tryggat för 2016 efter slutregistrering av optioner

Optionsprogrammet TO3B* har som tidigare meddelats resulterat i att antal aktier efter betalning och slutregistrering blir 9 072 028 aktier och tillför bolaget totalt cirka 3,6 MSEK.

Den 31 mars hade all likvid inkommit på bolagets konto, i enlighet med Bolagsverkets regelverk och slutregistering kommer att ske på Bolagsverket inom de närmsta dagarna. I samband med slutbetalning har det inkommit 1 329 375 SEK under mars månad. I och med detta är allt rörande TO3B slutregisterat och klart.

Likviditet för bolagets löpande drift är därmed tryggad för resterande del av 2016.

*Optionsprogrammet TO3B för styrelse och nyckelpersoner innefattade 3 000 000 optioner till lösenpris 2,50 SEK och löpte till och med 1 juni 2015.

Lidingö 2016-04-04

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.

Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)

I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)

Stockholmsvägen 33

181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33

E-post:

www.mediratt.com (http://www.episurf.com/)

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm