iZafes kvartalsrapport Q3, juli-september 2019

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 25 oktober, sin rapport för tredje kvartalet.

Läs rapporten i sin helhet här.

Tredje kvartalet i sammandrag – koncernen

  • Omsättning: 3 344 TSEK
  • Antal abonnemang: 4 526 st
  • Nya abonnemang: 545 st
  • Månatlig fakturering: 1 276 TSEK

Höjdpunkter från kvartalet

  • iZafe Helthcare har tecknat samarbetsavtal med Doro Care AS och Hepro AS i Norge för distribution och försäljning av läkemedelsroboten Dosell.
  • iZafe Security har tecknat ett nytt ramavtal med Team Olivia där iZafe blir helhetsleverantör till samtliga 43 dotterbolag i koncernen.
  • iZafe var nominerade till Health Tech Pitch Day för ”Mest spännande Health Tech-bolaget just nu” och är nominerade till Guldpillret 2019 för ”Årets bästa innovation för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador”.
  • iZafe fortsätter att investera i tillväxt och har utökat personalstyrka med ny eftermarknadschef och två nya tekniker.
  • På en extra bolagstämma valdes ny styrelse och styrelsen förstärktes med nyckelpersoner om besitter spetskompetens och breda kontaktnät.

VD har ordet

2019 års tredje kvartal har varit mycket framgångsrikt för iZafe. Vi fortsätter växa och intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 3 344 TSEK (2 704) samtidigt som intäkterna för perioden Q1–Q3 uppgick till 9 857 TSEK (2 704). Jag är mycket stolt över vår insats under Q3, eftersom kvartalet till stor del utgörs av semestertider och därför brukar vara det affärsmässigt svagaste kvartalet.

Vi har adderat till vårt redan starka team med ytterligare kompetens i form av nya medarbetare, som tillsammans med våra välbeprövade och säkra produkter gjort oss redo att leverera stora volymer. Därutöver har styrelsen förstärkts med Göran Hermansson och Thomas Ahlerup, vars kompetenser kommer att ha en positiv effekt på vår fortsatta utveckling.

Ända sedan jag tillträdde som VD i april 2019 har vi arbetat med att effektivisera och skapa kostnadskontroll, parallellt med ett stort fokus på försäljning. För att skapa en tydligare kommersiell struktur delar vi nu in verksamheten i två affärsområden; iZafe Security och iZafe Healthcare.

Inom affärsområdet Security är tillväxten stabilt ökande i antal abonnemang och kunder. Intäkterna är fortfarande huvudsakligen hänförbara till iZafe Securities produkter och tjänster. Vårt egenutvecklade personlarm i mobilen och våra övriga larmprodukter gör oss till en ledande aktör inom säkerhetsbranschen, där förtroende är helt avgörande för val av leverantör. Hög kundnöjdhet och bra lönsamhet ger oss en stadig grund för den framtida tillväxten.

iZafe Healthcare fortsätter expandera utanför Sveriges gränser och detta kvartal har avtal tecknats med stora vårdaktörer i Norge, Hepro AS och Doro Care AS, för försäljning och distribution av Dosell.

Redan under Q2 tecknades ett avtal med en ledande italiensk vårdaktör, som innebär att Dosell kommer ingå som en strategisk komponent i vårdkonceptet Sempli Farma. Dosell sluter distributionskedjan av medicin genom att leverera dospåsar. Samtidigt kan medicineringen kontrolleras och relevant statistik och data erhållas. Till att börja med kommer försäljning att ske via 20 apotek med beräknad start i februari 2020. Intresset från hemtjänstbolag, apotek och vårdhem i Italien har varit enormt, vilket lovar gott för spridning till resten av landet.

Den senaste tidens stora intresse har medfört signerade samarbetsavtal med både nya och befintliga partners. Det bekräftar att vi är en trygg och långsiktig partner, med tjänster och produkter som skapar både kund- och samhällsnytta. Hälso- och sjukvården erbjuder stora affärsmöjligheter. Med en stadigt ökande och åldrande befolkning, som har en allt längre läkemedelslista och höga krav på användarvänlig teknologi, finns en tydlig plats för Dosell i hälso- och sjukvården.

Vårt hårda arbete skördar frukt i form av nya affärer och ökad tillväxt. Jag känner stor tillförsikt för framtiden med en stark och kompetent organisation. En offentlig diskussion pågår där frågan om digitalisering av läkemedelsdispensering tagit fart på allvar. Samhället har ett påtagligt ökat fokus på säkrare självmedicinering. På Vitalis temadag “Ny teknik i äldreomsorgen”, den 17 oktober, lyftes exempelvis läkemedelsrobotar fram som 1 av 4 viktiga hjälpmedel att snabbt implementera i den svenska digitaliseringsprocessen. iZafe står starkt rustade att möta den stora efterfrågan på lösningar till dessa utmaningar.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm