iZafe tecknar två nya partneravtal i Norge och Sverige

Stockholm, Sverige och Oslo, Norge – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man snabbt utökar sitt partnernätverk i Norden.

iZafe har tecknat avtal med ytterligare en norsk partner, Ing. Dahme & Bagle AS, för försäljning och distribution av läkemedelsroboten Dosell. Med detta tredje avtal i Norge kompletteras de existerande avtal där Doro och Hepro redan har ett flertal intressanta pågående upphandlingar.

Utöver en ny norsk partner har iZafe tecknat ett strategisk distributörsavtal med Viser AB.

iZafe investerar kontinuerligt för utveckla och förbereda Dosell för nya marknader. Därutöver förs djupt gående dialoger med fler nya intresserade partners, vilka bekräftar iZafes potential för att möta den ökande efterfrågan på läkemedelsrobotar inom vårdens digitaliseringsarbete. iZafes partners deltar i pågående upphandlingar vilket innebär att iZafe förväntar sig nya affärer redan innan kvartalets slut.

Ing. Dahme & Bagle AS och Viser AB inkluderar omgående iZafes digitala läkemedelsrobot Dosell i sina respektive produktsortiment och kommer ta ett helkundsansvar genom att hantera slutkundskontakten och support genom egna tekniska avdelningar.

”För iZafe är investeringarna i ett partnernätverk strategiskt viktigt då det snabbt skapa en bred och omfattande exponering av Dosell mot alla viktiga kundgrupper på marknaden. Vi har varit noggranna med vilka partners vi väljer att samarbeta med då vi ställer höga krav på kvalitet och hur stora respektive partners befintliga kundstockar är” kommenterar Anders Segerström, VD iZafe Group.

”iZafe har en enkel och säker lösning för att digitalisera distributionen av läkemedel och för att kunna bidra till att förbättra folkhälsan. I dessa tider när våra äldre är speciellt utsatt på grund av Coronaviruset är Dosell en perfekt lösning för att både säkra att patienten får rätt medicin i rätt tid och att samtidigt minimera behovet av att fysiskt distribuera läkemedlet till patienten, oavsett om de är boende på äldreboende eller i hemmet.” avslutar Anders Segerström.

iZafe välkomnar på den accelererade digitaliseringen av vården som regeringen tagit initiativ till då främst innefattar läkemedelsrobotar. Dosell är en självklar lösning och pusselbit i detta arbete och iZafe har kapaciteten att stärka vården och äldreomsorgen digitalt, speciellt nu när ett stort fokus på de äldres säkerhet är högsta prioritet.

iZafe har på kort tid etablerat an växande kapacitet internationellt genom etablering av sitt partnernätverk. Med de två senaste avtalen har iZafe nu tre partners i Norge, en i Finland, en i Tyskland.

Om Ing. Dahme & Bagle AS
Ing. Dahm & Bagle AS levererar och installerar lösningar för äldreomsorg och hemsjukvård, anpassad efter kundens och användarens behov. Dessutom levererar man system inom larm- och säkerhet och välfärdsteknik för hälso- och sjukvården. Ing. Dahm & Bagle AS har över 40 års erfarenhet inom området och är verksamma över hela Norge.

Klicka här för att komma till Ing. Dahme & Bagle AS's hemsida.

Om Viser AB
Viser erbjuder medvetna kunder inom vård och omsorg moderna IT-stödsystem i syfte att uppnå en effektiv och trygg vardag. Systemen erbjuds som Funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad systemfunktion för en fast månadsavgift.

Kunderna är i huvudsak kommuner och privata företag inom vård och omsorgsbranschen. Marknaden är primärt Sverige och utgår från Malmö där driftcentret sköter övervakning, drift och support på kundsystemen dygnet runt.

Klicka här för att komma till Viser AB's hemsida.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm