iZafe inleder samarbete med välfärdsplattformen Avanto Care

iZafe Group (publ.) meddelar härmed att iZafe har signerat samarbetsavtal med välfärdsplattformen Avanto Care för att kunna erbjuda kunder en mer proaktiv vård.

”För att den framtida vården skall kunna jobba smart med alla fördelar som digitala verktyg ger så behövs det plattformar som sammankopplar all den data som kunden får in från dessa. Avanto Care är en plattform som på ett snyggt och pedagogiskt sätt presenterar användbara insikter och åtgärdsförslag kopplat till dom datapunkter som kommer in från olika digitala verktyg och sensorer. Detta kommer utöver att ge bättre vård även på sikt möjliggöra en ny typ av inkomstkälla för Dosell och vår kommande totala lösning kring medicinering och följsamhet som vi kommer erbjuda i samband med förvärvet av Pilloxa.” Säger Anders Segerström VD, iZafe Group
 
“Möjligheten för vårdgivare och vårdtagare att följa medicinering är viktigt för ett hälsosamt åldrande. Vi på Avanto Care ser att samarbetet med iZafe och deras Läkemedelsrobot Dosell, skapar nya möjligheter till kvalitetsuppföljning. Genom samarbetet kan våra kunder följa effekten av insatser och skapa beslutsunderlag för proaktiva insatser inom vård och omsorg.” Säger Mikael Karlsson, VD, Avanto Care
 
Samarbetet innebär att iZafes produkter integreras med Avanto Cares plattform. Det betyder att kunder som har iZafes produkter även kan använda Avanto Cares plattform. Det skapar förutsättningar för iZafes kunder att arbeta mer proaktivt genom att se trender och åtgärdsförslag kopplat till användarens medicinering.

Läs mer om Avanto Care här: https://www.avantocare.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm