iZafe Group tecknar avtal med Hepro AS, en ledande norsk leverantör av utrustning inom hemvård

Stockholm, Sverige och Oslo, Norge – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering meddelar att man tecknat ett samarbetsavtal med Hepro AS, en ledande norsk leverantör av hemvårdsprodukter och välfärdsteknologi. Hepro AS utvecklar, tillverkar och levererar hjälpmedel inom hemvård och välfärdsteknik.

”Med en växande andel äldre i hela Norden finns ett starkt behov av hjälpmedel inom vård och hemtjänst, som förväntas bli ännu starkare. Hepros lokala kunskap och försäljningskanaler skapar tillsammans med iZafes lösning för säkrare medicinering i hemmet goda förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete”, säger Anders Segerström, VD iZafe.

Hepro-gruppen är framgångsrikt positionerad på den norska marknaden som ett av de ledande företagen inom hemsjukvård och välfärdsteknik. Företagens produkter och lösningar säljs till offentliga och privata vårdaktörer samt direkt till slutkonsumenter.

Försäljningsdirektör Geir Tore Jakobsen, Hepro, kommenterar samarbetet:

”För oss på Hepro handlar det om att hjälpa människor att stanna hemma längre. Vi vill skapa självständighet, välbefinnande, trygghet och goda arbetsdagar för både äldre och anställda i hälso- och sjukvården. iZafe är ett företag med en lösning som vi på Hepro anser starkt bidrar till detta. Vi ser fram emot ett fantastiskt samarbete.”

iZafe offentliggör inga ekonomiska detaljer med referens till avtalet.

Om Dosell
Dosell är ett digitalt verktyg för säkrare medicinering som hjälper äldre att ta rätt medicin i rätt tid. Genom att påminna och leverera den aktuella dosen förbättrar Dosell följsamheten till läkemedelsbehandlingen och minimerar därmed läkemedelsrelaterade skador. Dosell är navet i ett digitalt eko-system där hemsjukvård och anhöriga är uppkopplade till Dosell via en app i telefonen. Dosell meddelar patienten när det är dags att ta medicinen, och om medicinen trots påminnelserna inte tas larmar Dosell vårdpersonal eller anhöriga som snabbt kan förhindra att en skada sker.

Om Hepro AS
Hepro AS utvecklar, tillverkar och säljer medicinska och välfärdstekniska produkter som möjliggör för äldre att leva ett självständigt och aktivt liv hemma längre. Hepro AS har över 30 års erfarenhet av sjukvårdsbranschen och är verksamma i hela Norge och utomlands.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm