iZafe Group bjuder in aktieägare och andra intressenter till en frågestund i samband med publiceringen av första kvartalets rapport

iZafe Group AB (publ) – meddelar att man i samband med kvartalsrapporten för första kvartalet 2022, som kommer att publiceras 08:30 CET den 29 april 2022, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget.

Frågorna kommer att besvaras av VD Anders Segerström och publiceras på iZafe Groups investerarsida den 9 maj 2022 under rubriken finansiella rapporter, investerarfrågor.
 
Välkommen att skicka in dina frågor till  senast kl 10:00 CET den 4 maj 2022.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm