iZafe etablerar partnerorganisation för att möta en ökad internationell efterfrågan på Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man accelererar sin säljkapacitet genom att etablera en dedikerad partnerorganisation för att möta upp det stora intresset för läkemedelsroboten Dosell.

”Vi har under de senaste månaderna framgångsrikt implementerat vår strategi som innebär att etablera partners för försäljning av Dosell. Hepro AS i Norge valde Dosell för att kunna hjälpa människor bo hemma längre och det italienska vårdbolaget REMEDIO S.R.L. valde Dosell för att kunna knyta ihop distributionskedjan av medicin genom att leverera dospåsar.” säger Anders Segerström, VD för iZafe Group AB.

Doro Care AS i Norge är ytterligare ett exempel på en partner som valt Dosell för att kunna erbjuda fler digitala lösningar till äldre i Norge. I takt med att Dosell nu levereras till kunder i Sverige har iZafe intensifierat försäljning- och marknadsföringen av Dosell både i Sverige och internationellt. För att möta den snabbt ökande efterfrågan från etablerade aktörer inom det medicintekniska området, och som utryckt intresse att representera iZafe på sina respektive marknader, etablerar iZafe en dedikerad partner- och säljorganisation.

iZafe anpassar löpande Dosell för nya marknader och utvecklar processer för att på ett snabbt och framgångsrikt sätt kunna fortsätta introducera Dosell till nya kunder i Sverige och internationellt. Målsättningen är att under 2020 finnas representerad i Norden och dessutom i ett flertal europeiska länder utöver Italien. iZafe etablerar en helt ny partnerorganisation under ledning av Tobias Johansson, försäljningschef och vice VD.

Förutom Tobias Johansson består partnerorganisationen initialt av två nyanställda partneransvariga, som båda har en gedigen erfarenhet av komplex tjänste- och teknikförsäljning. Partnerorganisationen etableras från och med 2 december 2019.

”iZafes läkemedelsrobot Dosell är färdigutvecklad, testad och redo för kommersialisering i stor skala. Vi förhandlar och har konkreta dialoger med flera potentiella partners i Finland, Tyskland, Belgien, Holland, Luxemburg och USA. ” avslutar Anders Segerström.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm