Dosell – stort intresse, säkrare täckning men senare leveranser

Efter finjusteringar av mobilapplikationen och mjukvaran är Dosellsystemet nu ytterligare anpassat för att fungera smidigare och enklare för slutanvändaren. Dosell har analyserats i praktiken gällande larmflöden och beroende på kundens behov har olika standardflöden kartlagts. iZafe arbetar nu med att ta Dosell till regionsnivå i Sverige och fortsätter sprida sitt budskap runt om i Europa.

Intresset för läkemedelsroboten Dosell fortsätter växa, och tillsammans med kunderna har iZafe utvärderat systemet i sin helhet samt vilka vårdtagare som är optimala användare. 

Efter den första perioden med Doseller i bruk har iZafe gjort bedömningen att täckningen har en förbättringspotential. För att optimera täckningen överallt i Sverige/EU har ändringar gjorts i konstruktionen på moderkortet, vilket resulterat i mindre leveransfördröjningar. iZafe räknar med att vara klara med utbytet av befintliga Doseller och leverans av nya Doseller i början av september.

"För att uppnå maximal kvalitet och trygghet med Dosell har vi gjort en avvägning gällande leverans och produktutveckling. Vi tänker på det bästa för våra kunder långsiktigt och har därför valt att göra en finjustering av täckningen, vilket kortsiktigt påverkar leveranstiden", säger Anders Segerström, VD på iZafe.

Produktchef Martin Strand ger ytterligare information om nuläget för Dosell:

"I Ekeby, Uppsala, där personal arbetat med Dosell har rutinerna för larmhanteringen kommit på plats och efterlevs. Personalen har återkopplat att systemet är enkelt och lätt att hantera, både Dosell och den tillhörande mobilapplikationen. Efter sommaren är planen att starta upp fler Dosell i andra områden i Uppsala. Pilotprojektet kommer att fortskrida under hösten". 

iZafe har under de senaste månaderna genomfört ett tjugotal utbildningar för vårdpersonal i olika kommuner. Vid den senaste utbildningen i Gnosjö kommun närvarade även tre nyfikna personer från region Jönköping för att lära sig mer om Dosell.

"Region Jönköping var nyfikna på Dosell i och med ett projekt som genomförs tillsammans med hjälpmedelscentralen för att undersöka nya hjälpmedel på marknaden", tillägger Martin Strand, produktchef på iZafe.

Stockholm 2019-07-17

För frågor hänvisas till iZafe Groups VD Anders Segerström:
  

iZafe Group AB (publ)
iZafe AB
Grev Turegatan 11A
114 46 Stockholm
E-post: 
investor.izafe.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
iZafe Group Pressrelease 2019-07-17.pdf
iZafe Group bilaga.png

Om iZafe Group AB (publ)
iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en tryggare vardag. 

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på investor.izafe.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm