Dosell-prototyp presenteras för styrelsen 10 april

Som tidigare meddelats utvecklar MediRätt läkemedelsdispenseraren Dosell i samarbete med Svensk Konstruktionstjänst. Måndagen den 10 april skall prototypen vara klar och presenteras för styrelse och VD.

Lidingö 2017-04-03

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:   

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressmeddelande 2017-04-03.pdf

Viktig information
Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2017 kl. 08.50 CET.

Kort om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel  08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm