Dosell inte vidare till fas två i norsk upphandling av dosdispenserare

I slutet av augusti lämnade MediRätt in anbud i en upphandling av dosdispenserare i ett antal norska kommuner. Då Dosell ännu inte lanserats, och det därmed inte finns några referenscase från kunder, har uppdragsgivaren efter upphandlingens första fas valt att inte gå vidare med MediRätt som leverantör.

Det aktuella anbudet lämnades in tillsammans med dotterbolaget Sensec, som ansvarar för Dosells larmfunktion. Sensecs larmlösning är väl beprövad, men då själva Dosell-automaten ännu inte lanserats ansåg uppdragsgivaren att kravet om dokumenterad erfarenhet från liknande uppdrag inte kunde anses uppfyllt.

  • Vi jobbar intensivt på flera fronter för att nå ut med Dosell, och anbud är en av vägarna vi testar. Offentliga upphandlingar är av flera, oftast goda, skäl stränga i sina kravspecifikationer. Därför kommer det inte som en stor överraskning att vi inte ansågs uppfylla kraven. Vi har inte fått någon negativ feedback på själva produkten, det ser vi som positivt för framtiden, säger VD Carl Johan Merner.

 När det finns tydliga referenscase från kunder kan det bli aktuellt att delta i nya upphandlingar.

  • Vårt huvudfokus är fortfarande den svenska marknaden och att nå ut till kunder här. Vi förhandlar om pilotprojekt med flera kommuner. När vi har tre bra referenskunder kommer vi att delta i nya upphandlingar i Norden, om det dyker upp sådana där vi tror att Dosell är rätt lösning, fortsätter Carl Johan Merner.

Stockholm 2018-09-06

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-09-06.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm