Delregistrering av utnyttjade teckningsoptioner

MediRätt informerade i pressmeddelande 2016-08-30 att 1 500 000 aktier tecknats med utnyttjande av optioner inom optionsprogrammet TO4B. Av dessa har hittills 900 000 stycken betalats och tillfört bolaget 4,5 MSEK. Delregistrering av dessa teckningsoptioner har genomförts vid Bolagsverket. Efter denna registrering uppgår bolagets, per dags dato, aktiekapital till 9 972 028 sek och antalet aktier 9 972 028. Resterande 600 000 TO4B kommer att betalas senast 2017-03-31.

Lidingö 2016-11-28

 

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:  

Kort om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm