Anders Segerström tar över som VD och koncernchef – Carl Johan Merner ny styrelseordförande

Inför MediRätts årsstämma den 10e april föreslås att bolagets nuvarande VD Carl Johan Merner väljs till arbetande styrelseordförande. Under förutsättning att stämman beslutar enligt förslaget avser styrelsen att utse Anders Segerström, idag VD för MediRätts dotterbolag iZafe, till ny VD för koncernbolaget MediRätt.

"Anders Segerström och jag har jobbat tätt tillsammans sedan MediRätt köpte iZafe i juli 2018. I allt större utsträckning har jag tagit ansvar för finansiering och strategi medan Anders med bravur hanterat fler delar av det dagliga operativa arbetet och försäljning. Denna arbetsfördelning blir både tydligare och mer effektiv när Anders nu föreslås ta över VD-skapet samtidigt som jag tar ordförandeklubban", säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Anders Segerström blev i januari 2017 VD för Sensec Personlig Säkerhet, och drev det till ett framgångsrikt och lönsamt bolag som förvärvades av MediRätt och i år ändrade namn till iZafe. Tidigare var han affärsområdeschef för samma bolag och före dess försäljningschef på bredbandsoperatören Net1. Ander Segerström har en examen i Business Management från IHM Business School.

"Jag är väldigt stolt över att styrelsen ger mig förtroendet att kliva upp som VD för MediRätt. Bolaget är i en otroligt spännande fas och med läkemedelsautomaten Dosell tillsammans med iZafes larm- och säkerhetslösningar kan vi erbjuda ett helhetskoncept för en tryggare vardag. Jag ser mycket fram emot allt vi ska uträtta under 2019 och framöver", säger Anders Segerström.

"Hela styrelsen tackar Carl Johan Merner innerligt som tagit MediRätts läkemedelsautomat Dosell från idé till helt lanserad produkt på den svenska marknaden. Överlämningen till Anders Segerström är ett naturligt steg i takt med att större del av MediRätts insatser framöver kommer att riktas mot försäljning. Anders Segerström har framgångsrikt lett iZafe till ett effektivt och lönsamt företag, och vi ser fram emot att se honom ta MediRätt till nästa nivå", säger Anders Säfwenberg, avgående styrelseordförande för MediRätt.

Överlämningen sker formellt under det styrelsemöte som hålls direkt efter stämman.

2019-03-11

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 11.45 CET. 

MediRätt AB (publ)

c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post: www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2019-03-11.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm