Aktieägare har inkommit med förslag på ny styrelse i iZafe Group AB

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att styrelsen för iZafe Group har idag mottagit förslag på ny styrelse inför fortsättningsstämman den 28 juli från aktieägare representerande mer än tio procent av aktierna och rösterna i iZafe Group. Dessa aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av Joachim Källsholm, Göran Hermansson, Dr. B.-O. Ahrstrom och Richard Wolff.

Ägargruppen som lägger fram förslaget meddelar i samband med det att de ämnar rösta för punkt nr 11 i dagordningen, ändring av bolagsordningen.

De föreslagna kandidaterna för den alternativa styrelsen är listade nedan.

Joachim Källsholm
Styrelseordförande
Född 1964

Joachim har varit verksam inom Securitas koncernen i över 35 år tidigare med VD poster där Joachim senast var VD för den svenska verksamheten med en omsättning på 5,2 mdr och 10 000 anställda under de senaste 11 åren. Innan dess divisonsansvarig för små och medelstora kunder inom det mobila segmentet. Även tidigare positioner som regions och försäljningschef. Verkar med styrelsepositioner i Svenskt näringsliv, Sweboat, Säkerhetsföretagen, BYA samt Säkerhetsgymnasiet.

Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller bolagsledningen. Joachims direkta och ev indirekta innehav: 0 st B-aktier.

Göran Hermanson (omval)
Vice styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2019
Född 1953

Göran har lång erfarenhet av marknaden för säkerhets- och trygghetslösningar. Hans karriär inom branschen påbörjades 1989 då han var med och byggde upp Securitas Direct, idag Verisure. Göran har varit ansvarig för affärsutveckling för verksamhetsområdet Care, som utvecklar larmlösningar för äldre som vill leva ett aktivt och oberoende liv i sitt hem.

Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller bolagsledningen. Görans direkta och ev indirekta innehav: 760 000 st B-aktier.

Dr. B.-O. Ahrstrom
Styrelseledamot
Född 1971

Erfarenheter kring strategiutveckling, omorganisation, refinansiering, omstrukturering, genomförande och överlämnande.
Tidigare Ledning av företag med 500+ anställda och försäljning överstigande 600 miljoner US $.
Genomförande av investeringar uppgående till flera hundra miljoner US $.
Ingenjörsvetenskap, produktutveckling, forskning och utveckling, innovationshantering, digitalisering.
Innehar tre världspatent och nominering till det ryska statspriset 2015 (V. V. Putin).

Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller bolagsledningen. B.-Os direkta och ev indirekta innehav: 0 st B-aktier.

Richard Wolff
Styrelseledamot
Född 1975

Jurist med inriktning mot immateriella rättigheter, kommersialisering av immateriella rättigheter och affärsjuridik. Stor erfarenhet som bolagsjurist och konsult men även affärsutveckling och start-up, scale-up världen. Lång erfarenhet från patentbyrå, advokatbyrå, IoT/M2M, Director Legal på Tele2 IoT AB, vice-VD på Wyless Plc, Vice-VD på Valea AB (nuvarande).

Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller bolagsledningen. Richards direkta och ev indirekta innehav: 0 st B-aktier.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm