Läkemedelshanteringen på Sveriges äldreboenden brister på flera områden och är inte patientsäker. Arbetet delegeras till vård- och omsorgspersonal som saknar behörighet och många patienter får skadlig medicin. Det visar en ny undersökning från Ivo.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat situationen på Sveriges särskilda boenden för äldre (Säbo) och konstaterar att det finns brister i samtliga granskade 283 kommuner. Ett bristområde är läkemedelshanteringen där var fjärde sjuksköterska uppger att de delegerar iordningställande av läkemedel i dosett till vård- och omsorgspersonal, som ofta saknar den kompetens som krävs och ofta har bristande språkkunskaper. 58 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna ser säkerhetsrisker vid sådan delegering av läkemedelshantering.
– Brister i läkemedelshantering har länge varit ett stort problem, särskilt bland våra äldre multisjuka. Det är en stor säkerhetsrisk som leder till allvarliga konsekvenser, inte bara för de drabbade och deras anhöriga utan även för samhället i stort, säger Anders Segerström, vd iZafe Group.

Stor kostnad
Multisjuka äldre använder i snitt närmare tio läkemedel per dag och står för en stor del av akutintagen. Enligt Läkemedelsrådet är fyra av tio akutbesök i Sverige orsakat av felaktig läkemedelsbehandling. Det innebär en kostnad för samhället på 20 miljarder kronor per år. Ivos granskning visar också att var femte patient har läkemedel som bör undvikas bland äldre.
– Det handlar inte bara om allt mänskligt lidande och ekonomiska konsekvenser som orsakas av felaktig läkemedelshantering utan det har också arbetsmiljöpåverkande konsekvenser för många sjuksköterskor. Utöver deras redan pressade arbetssituation tvingas de ofta oroa sig för om medicineringen skett på ett korrekt sett, säger Anders Segerström.

Erik Gillsbro började sin anställning på iZafe Group som produktägare för Dosell i april 2021. Han har haft en intensiv inlärningsperiod och redan hunnit vara maximalt involverad i den kommande lanseringen av Dosell Konsument, utvecklingen av Dosell 2.0 samt arbetet med att erhålla MDR-certifieringen när MDR ersatte MDD (vilket innebär att Dosell fortsätter vara godkänd enligt EU-förordning om medicintekniska produkter som säkerställer säkerheten och prestandan av medicinteknisk utrustning). Erik är 29 år och har tidigare arbetat som IT-konsult inom e-hälsa, framför allt inom nationella projekt för att effektivisera och förbättra svensk hälso- och sjukvård. Han har studerat Medicin- och Teknikprogrammet på Lunds Tekniska Högskola. Förutom att jobba med Dosell tycker Erik om matlagning och sport i allmänhet, fotboll i synnerhet.

Vad fick dig att söka jobbet som produktägare på Dosell? 
Jag hade haft liknande uppdrag som konsult tidigare och trivdes verkligen i rollen där jag fick röra mig inom områdena teknik, projektledning, verksamhetsutveckling och strategi vilket verkligen tilltalar mig. Dosell som produkt tilltalade mig mycket genom att den underlättar i vardagen och ger människor ett tryggare liv. Att iZafe Group dessutom är ett litet bolag med stora ambitioner var extra spännande och att få vara med på resan att bygga ett bolag är något som jag verkligen ser fram emot.

Vad har varit dina största fokusområden?
Det har varit mycket nytt och spännande att lära sig, men framför allt har MDR certifieringen och produktionen av Dosell varit mina största fokusområden under våren.

Vilka utmaningar ser du att införandet av läkemedelsrobotar inom sjukvården löser?
En av de viktigast utmaningarna som Dosell löser är följsamheten av medicinering där Dosell är ett utmärkt hjälpmedel för att ta rätt medicin vid rätt tid. Felmedicinering är en vanlig orsak till sjukhusinläggningar idag. Utöver det underlättar även Dosell det dagliga arbetet för exempelvis hemtjänstpersonal genom att frigöra värdefull tid från läkemedelshantering.

Vad är dina utsikter för hur hösten kommer se ut? Vad ser du mest fram emot att arbeta med?
Under hösten ska det bli väldigt kul att få lansera Dosell Konsument i Sverige, det är en stor milstolpe för oss att bli först ut med en läkemedelsrobot för privatpersoner. Jag ser även fram emot att ta fram nya och innovativa funktioner för Dosells användare.

Hur ser du på marknaden i allmänhet med läkemedelsrobotar? Är det en marknad som växer framöver och nu börjar mogna för digitala hjälpmedel?
Marknaden för digitala hjälpmedel har växt kraftigt den senaste tiden och inte minst under den pandemi som vi fortfarande befinner oss i där behovet har blivit än tydligare. Även framåt kommer behovet ligga kvar då den demografiska utvecklingen innebär att vi behöver utveckla fler innovativa lösningar för att erbjuda en självständig och human sjukvård till en åldrande befolkning.

Vad är den användbara effekten från den produktutveckling som gjorts sedan du klev in i företaget? Vilka resultat har uppnåtts efter de första månaderna?
Den största utmaningen för mig sen jag började har varit att få klart Dosell 2.0 för lansering och skala upp produktionen vilket vi lyckades med under våren. Det har varit ett extremt intensivt och ett roligt arbete att nå i mål med. Konkret produktutveckling som vi gjort är att ta fram stöd för ytterligare tre påstyper på den norska, svenska och finska marknaden samt lanserat vår applikation för konsumentversionen. Än så länge har det varit en brant inlärningskurva och jag ser fram emot att kunna bidra till att göra Dosell till den enklaste och bästa läkemedelsroboten på marknaden.

Varför är dospåsar det säkraste sättet att få sina läkemedel och skulle du beskriva mekaniken bakom Dosell? 
Genom att ta sina läkemedel i dospåsar kan brukaren vara säker på att de alltid innehåller rätt förskrivna läkemedel vilket skapar trygghet och minskar det administrativa arbetet kring läkemedel. Tillsammans med Dosell, som säkerställer att dosen levereras vid rätt tid, får man som brukare ett system med hög tillförlitlighet.

Hur ser du på investeringar och framtida planer för att vidareutveckla konceptet automatisk dosdispensering? 
Följsamhet kring förskrivna läkemedel är generellt låg, där hade det varit intressant att kunna erbjuda ytterligare lösningar till fler målgrupper där jag framförallt tänker på yngre personer med många förskrivna läkemedel.

Hur har gensvaret varit från testperioderna med konsumenter för Dosell?
Jag är glad att kunna säga att det har varit genomgripande positivt. Framför allt har vi märkt att de personer som var med i den första testperioden under vårvintern också velat vara med under vår andra och senaste testperiod samt uttryckt att de har saknat sin Dosell mellan de två testperioderna. Det är sådan typ av återkoppling som gör att jag känner att vi bidrar till att göra människors liv bättre. Vi har dessutom fått konkret och bra återkoppling från våra testdeltagare som är otroligt värdefull inför vår lansering av konsumentversionen i september.

Vilket värde tror du att Dosell kan skapa för målgrupperna anhöriga, vårdtagare, vårdgivare och även för apotek/partners som är återförsäljare?
Dosell skapar värde på olika sätt för de olika målgrupperna vilket gör den till en väldigt spännande produkt.

  • För anhöriga skapas en trygghet i att rätt läkemedel tas vid rätt tid och ifall något går fel blir man uppmärksammad om det direkt genom Dosells larmfunktioner.
  • Vårdtagaren får en enklare läkemedelsrutin där man slipper hålla koll på tiden och får dospåsen uppklippt direkt utan att behöva använda sax eller riva av påsen själv.
  • Vårdgivare har möjlighet att fjärrövervaka medicineringen och kan frigöra värdefull tid från läkemedelshanteringen.
  • För partners är Dosell en perfekt pusselbit i ett större ekosystem av växande välfärdstekniska produkter där Dosells prisbild ger dem en unik position på marknaden.

iZafe är utvalt till ett av de fyra mest spännande startup bolagen inom Health Tech och tar plats på scen i den stora pitchtävlingen på Health Tech Pitch Day den 26 september 2019.

Health Tech Pitch Day är ett unikt samarbete mellan Di Digital, Dagens Medicin och Digital Hälsa där de mest innovativa Health Tech-bolagen, makthavarna och investerarna möts för att belysa nya digitala lösningar inom vården. Juryn består av några av landets tyngsta investerare och branchexperter som tillsammans med publiken avgör vilket av de fyra nominerade bolagen som tar hem vinsten. iZafe förenklar vardagen för vårdtagare, anhöriga och vårdpersonal genom läkemedelsroboten Dosell som levererar rätt medicin i rätt tid till rätt vårdtagare. Se video om hur Dosell fungerar här.

”Innovation och digitala lösningar är avgörande för att driva vården framåt och det är glädjande att allt fler fångar upp iZafes potential. Läkemedelsautomaten Dosell är en betydelsefull lösning för tryggare läkemedelshantering i hemmet”, säger Anders Segerström, VD iZafe.

Health Tech Pitch Day äger rum på Epicenter i Stockholm den 26 september 2019. Segraren belönas med annonsering i både Dagens Medicin och Dagens industri samt med andra värdefulla priser från partners. Läs mer om Health Tech Pitch Day.

För att delta i eventet och heja fram iZafe till årets vinnare, gör en anmälan här (kostnadsfritt).

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm